Radzić sobie z trudnymi interakcjami - czy odpuścić?

Drukuj stronę

Rozważyć szanse poprawy relacji

Załóżmy, że mają Państwo napięte relacje z kimś, kto ma poważne problemy emocjonalne lub długą historię destruktywnych interakcji z wieloma osobami w różnych sytuacjach.

Na przykład:

  • Państwa nowy przełożony ma porywcze usposobienie i dowiedzieli się Państwo, że wszyscy poprzednicy odeszli z firmy w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia pracy.
  • Pracownik ma złośliwe poczucie humoru i notorycznie poniża innych, niezależnie od prób przesunięcia go do różnych zespołów.
  • Koleżanka dopuściła do tego, by problemy osobiste zaburzyły jej wydajność w pracy (włączając w to współpracę z innymi w ważnych projektach) i nie wykazuje chęci zwrócenia się o pomoc.

W tych przypadkach jest raczej niewielka nadzieja na poprawę relacji. Trzeba będzie raczej podjąć inne działania, na przykład:

  • Nawiązanie współpracy z innym przełożonym w firmie, kto nie ma tak porywczego charakteru, lub odejście z firmy, jeśli muszą Państwo podlegać szefowi, który nie potrafi nad sobą zapanować. Jeśli nie chcą Państwo odchodzić z pracy, muszą Państwo sobie uświadomić, że prawdopodobnie nie dadzą rady rozwiązać tej sytuacji samodzielnie. Można się zastanowić, czy nie poprosić o pomoc działu personalnego lub kogoś w firmie, kto zajmuje się rozwiązywaniem takich problemów.
  • Formalne wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych wobec pracownika, który nie okazuje innym szacunku nie prowadzi do poprawy. Jeśli wybierzemy taki sposób działania, zadbajmy o to, by przestrzegać polityki firmy w kwestii dokumentowania zachowania pracownika lub wywiązywania się z obowiązków, a także wypowiedzenia umowy.
  • Znalezienie sposobów na uniknięcie pracy nad projektami ze sprawiającą problemy współpracowniczką, na którą nie można liczyć w kwestii wykonywania obowiązków wynikających z jej uczestnictwa w pracach zespołu. Jeśli zespół powołano do pracy nad konkretnym projektem, należy zastanowić się nad uczestnictwem w zespole. Jeśli Państwa udział nie jest niezbędny, dobrze byłoby nie przyłączać się do prac.

Takie działania wymagają umiejętności unikania problematycznych sytuacji i uczuć z nimi związanych, a także zaakceptowania faktu, że niektórych relacji nie da się naprawić.

Niezależnie od tego, jakie kryteria przyjmiemy, by zdecydować, czy doprowadzić do konfrontacji w sprawie trudnych interakcji, należy pamiętać, że nie da się zmusić nikogo do zmiany postawy lub zachowania. Wszystko, co można zrobić, to starać się poprawić relacje poprzez zmianę własnego zachowania i sposobu interakcji z daną osobą.

Kliknij tu aby opuścić program. Ostrzeżenie: Spowoduje to zamknięcie sesji. Będziesz mógł powrócić do kursu, ale postępy i wyniki nie zostaną zapisane.