Kontrolowanie postępów

Drukuj stronę

Jak kontrolować postępy?

Stwórz harmonogram monitorowania przyszłego postępu pracownika.

Po zakończeniu oceny pracownika, zarówno my, jak i pracownik, powinniśmy mieć opracowany plan jego rozwoju i spisane dwustronne zobowiązania oraz dalsze kroki.

Po każdym spotkaniu poświęconym ocenie pracownika powinniśmy przemyśleć plan kontroli rezultatów. Pracownicy, którzy uzyskują wysokie i satysfakcjonujące wyniki prawdopodobnie będą potrzebowali mniejszego zakresu kontroli (kontynuacji). Jeśli jednak postawiliśmy przed nimi nowe, bardziej wymagające cele, musimy śledzić ich postępy i mieć możliwość określenia, czy nie potrzebują dodatkowych szkoleń, coachingu lub wsparcia.

Ściślejszą kontrolą należy objąć pracowników, którzy nie osiągają zadowalających rezultatów (mają "luki efektywności") i zobowiązali się do realizacji planu rozwoju. W większości przypadków nadzorowanie przyjmuje postać spotkań kontrolnych, które odbywają się co kilka tygodni lub miesięcy. Naszym celem podczas nich jest sprawdzenie postępów pracownika i porównanie ich z założeniami jego planu rozwoju oraz zapewnienie coachingu w razie wystąpienia takiej konieczności.

Kliknij tu aby opuścić program. Ostrzeżenie: Spowoduje to zamknięcie sesji. Będziesz mógł powrócić do kursu, ale postępy i wyniki nie zostaną zapisane.